Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 5 TMG (Duitse telecommunicatiewet):

Ece Arin
Westendstraße 50
60325 Frankfurt am Main
Tel: 069 – 5960 0575
www.orthopaedie-frankfurt-westend.de

Beroepsbenaming:
Geneesheer-specialist in de orthopedie (verleend in de Bondsrepubliek Duitsland)

Bevoegde Orde van Geneesheren:
Im Vogelsgesang 3
60488 Frankfurt
Postfach 90 06 69
60446 Frankfurt am Main

Fon: 069 97672-0
Fax: 069 97672-128

Auteur & copyright:
Ece Arin

Disclaimer:
Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina’s werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we evenwel niet garanderen. Als serviceprovider zijn wij conform §7 par. 1 TMG voor de eigen inhoud op deze pagina’s overeenkomstig de algemene wetten verantwoordelijk. Krachtens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceprovider evenwel niet verplicht verstrekte of opgeslagen vreemde informatie te monitoren of opgeslagen vreemde informatie te controleren of naar omstandigheden te zoeken die op een onwettige activiteit duiden. Verplichtingen voor het verwijderen of ontoegankelijk maken van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hiervan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is evenwel eerst vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete schending van het recht mogelijk. Wanneer overeenkomstige schendingen van het recht bekend worden, zullen wij deze inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze website hebben wij geen invloed. Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons zijn beheerd. Voor de inhoud van de verlinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of uitbater van de pagina’s verantwoordelijk. De verlinkte pagina’s werden op het ogenblik van de verlinking op mogelijke schendingen van het recht gecontroleerd. Inhouden die in strijd waren met de wet waren op het ogenblik van de verlinking niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte pagina’s is evenwel zonder concrete verdachtsmomenten van een schending van het recht niet iets wat van ons in redelijkheid kan worden gevergd. Bij het bekendworden van schendingen van het recht zullen wij zulke links onverwijld verwijderen.

Copyright
De door de uitbater van de pagina samengestelde inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse copyright. Niets mag worden verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of op enig andere manier gebruikt worden buiten de grenzen van het copyright, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. uitgever. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend voor privégebruik. Commercieel gebruik wordt niet toegestaan. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de uitbater werd opgesteld, worden de copyrights van derden in acht genomen. Met name inhouden van derden worden als dusdanig gekentekend. Mocht u desalniettemin op een schending van het copyright attent worden, vragen wij u ons hierop te wijzen met een overeenkomstige opmerking. Wanneer schendingen van het recht bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud onverwijld verwijderen.