Privacyverklaring

Wij, de uitbaters van www.orthopaedie-frankfurt-westend.de hechten heel veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden ons strikt aan de bepalingen van de wetten op de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden op deze website enkel in technisch noodzakelijke omvang verzameld. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven. De hierna volgende verklaring geeft u een overzicht erover hoe wij deze bescherming waarborgen en welke soort van gegevens voor welk doel worden verzameld.

Dataverwerking op deze website

www.orthopaedie-frankfurt-westend.de verzamelt en slaat automatisch op haar server log files informatie op, die uw browser ons mededeelt. Dit zijn:

Browsertype/ -versie
gebruikt bedrijfssysteem
Referrer URL (de voordien bezochte pagina)
Hostnaam van de computer (IP-adres)
Tijdstip van de aanvraag van de server.

Deze gegevens kunnen voor www.orthopaedie-frankfurt-westend.e niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere bronnen van gegevens wordt niet gedaan. De gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist.

Cookies

De internetpagina’s maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Zij maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘session cookies’. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen.

Recht op informatie

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de over uw persoon opgeslagen gegevens, de oorsprong en de ontvanger evenals de reden voor het opslaan ervan. De Toezichthouder voor gegevensbescherming van www.orthopaedie-frankfurt-westend.de verschaft informatie over de opgeslagen gegevens.

Verdere informatie

Wij hechten heel veel belang aan uw vertrouwen. Daarom willen wij u op elk ogenblik omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens rekenschap geven. Als u vragen heeft die deze privacyverklaring niet kon beantwoorden of als u over een punt meer informatie wenst, kunt u zich altijd wenden tot Toezichthouder voor gegevensbescherming van www.orthopaedie-frankfurt-westend.de.

Google Analytics

Deze internetpagina’s maken gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine tekstbestanden) die op uw computer opgeslagen worden om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies ingewonnen informatie over uw gebruik van deze homepage (incl. uw IP-adres) wordt aan een server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de webactiviteiten voor de homepageuitbater samen te stellen en om verdere internetgerelateerde dienstverleningen te leveren die met het gebruik van de website te maken hebben.

Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden indien dit wettelijk is verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verdere registratie en opslag van deze gegevens. De browser add-on voor de deactivering van Google Analytics vindt u hier:
Wij informeren u erover, dat de webpagina Google Analytics uitsluitend gebruik maakt van de uitbreiding “ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true);”. Uw IP-adres wordt niet volledig opgeslagen. De identificatie van de bezoeker van de website is uitgesloten.