Osteoporosetherapie

Osteoporose is het gevolg van afgenomen botmassa en de verstoring van de botmatrix (botafbraak), wat een verslechtering van de botkwaliteit tot gevolg heeft. Als de anamnese en de lichamelijke onderzoeking een osteoporose resp. risico op botbreuken bevestigen, is een meting van de botdensiteit d.m.v. de DEXA-methode aan de wervelkolom en heup aanbevolen.

Medicamenten die voor de behandeling van osteoporose worden ingezet, gaan de botafbraak tegen en behouden daardoor de botstructuur en stevigheid. Een bijkomende toediening van calcium en vitamine D vermindert de kans op botbreuken.